Z Glasgow prosto do dziewiętnastego wieku. Zwiedzamy ikonę rewolucji przemysłowej – osadę robotniczą w New Lanark i oglądamy wodospady Falls of Clyde.