Na Łuk Mużakowa jedzie się dla przyrody, ale umówmy się: ani w Parku Mużakowskim, ani w geoparku dawna kopalnia Babina nic nie jest tak jak natura chciała. A mimo to o oba upomniało się UNESCO.