Patrząc na Hiroszimę teraz trudno uwierzyć, że miasto siedemdziesiąt pięć lat temu zmiotła z powierzchni ziemi bomba atomowa.