Nie planowałam pisać o Cieszynie, ale cóż począć, że powrót po latach uruchomił tyle słodkich wspomnień?