Do Bydgoszczy będę jeździł! – odgrażał się bohater „Co mi zrobisz jak mnie złapiesz” Stanisława Barei. Wy też będziecie jeździć do Bydgoszczy, choć ze zgoła odmiennych powodów.