Zabieram was w miejsce, o które nie podejrzewalibyście Krakowa i do muzeum, o którym nikt nie słyszał. Jedziemy do Swoszowic – dawnej górniczej wsi. W granicach Krakowa since 1973.