Subscribe Now
Trending News
Podróże po kulturze korzystają z ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Bibliografia

Książki

Jolanta Antecka, Małgorzata Buyko, Teodora, moja miłość. Życie codzienne Jana i Teodory Matejków, Bosz, Olszanica 2014.
Honoriusz Balzak, Podróż do Polski, Biblioteka Boy’a, Warszawa 1931.
Barbara Banaś, Aleksandra Skorek, W pogoni za kolorem. Jerzy Słuczan-Orkusz, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2019.
Tadeusz Z. Bednarski, Krakowskim szlakiem Józefa Mehoffera, Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, Kraków 2006.
Katarzyna Bik, Najdroższa. Podwójne życie damy z gronostajem, Znak, Kraków 2019.
Anna Bikont, Joanna Szczęsna, Pamiątkowe rupiecie. Biografia Wisławy Szymborskiej, Znak, Kraków 2012.
Tadeusz Boy-Żeleński, Słówka, dostępne w internecie: https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/slowka-zbior.pdf.
Tadeusz Boy-Żeleński, Znasz-li ten kraj?…, dostępne w internecie: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/boy-znasz-li-ten-kraj.html.
Natalia Budzyńska, Ja nie mam duszy. Sprawa Barbary Ubryk, uwięzionej zakonnicy, której historią żyła cała Polska, Znak, Kraków 2020.
Agnieszka Bukowczan-Rzeszut, Jak przetrwać w średniowiecznym Krakowie, Wydawnictwo Astra, Kraków 2018.
Tadeusz Bystrzak, Talowski, Kraków 2017.
Beata Chomątowska, Betonia. Dom dla każdego, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019.
Andrzej Chwalba, Collegium Maius, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009.
Janusz Cieślik, Światowid ze Zbrucza. Wokół sporu o autentyczność zabytku [w:] Od Bachórza do Światowida ze Zbrucza. Tworzenie się słowiańskiej Europy w ujęciu źródłoznawczym. Księga jubileuszowa Profesora Michała Parczewskiego, pod red. Barbary Chudzińskiej, Michała Wojenki, Marcina Wołoszyna, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kraków–Rzeszów 2016.
Lena Ciepły, Janina Jędrosz, Nowa Huta. Przewodnik, Vis-à-Vis Etiuda, Kraków 2015.
Jan Baudouin de Courtenay, Sprawozdania delegowanego przez Ministerstwo Oświecenia Publicznego za granicę w celu naukowym I.A. Baudouina de Courtenay o zajęciach językoznawczych w 1872 i 1873 r. [w:] Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa II. Jan Baudouin de Courtenay. Teksty mniej znane, wybór, przekład i opracowanie Mirosław Skarżyński, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, s. 64.
Anna Cymer, Architektura w Polsce 1945–1989, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Warszawa 2018.
Demel Juliusz, Pożar Krakowa 1850 r., Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków 1952.
Karol Estreicher, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Kraków 1980.
Marcin Fabiański, Jacek Purchla, Architektura Krakowa. Przewodnik, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012.
Grażyna Fijałkowska, Tyle życia, ile w czynie. Rzecz o Eraźmie Józefie Jerzmanowskim, Urząd Miasta Krakowa Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa, Kraków 2009.
Wika Filipowicz, Przy stole z królem. Jak ucztowano na królewskim dworze od Jagiełły do Elżbiety II, Znak Horyzont, Kraków 2020.
Elżbieta Maria Firlet, Smocza Jama na Wawelu, Universitas, Kraków 1996.
Dominik Jerzy Galas, Józef Mitka, Urszula Kryszałowicz, Swoszowice: królewska perła siarką i wodami słynąca, MEC Małopolskie Centrum Kultury, Kraków 2015.
Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, tom IV, Warszawa 1903 (dostępna także w internecie: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/7359/edition/7111/content?ref=main).

Jerzy Górecki, Edyta Sermet, Kamieniołomy Krakowa – dziedzictwo niedocenione [w:] Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, pod red. Pawła Przemysława Zagożdżona i Macieja Madziarza, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010.
Łukasz Górnicki, Dworzanin polski, Port Wydawniczy LITERATURA.NET.PL, dostępny w internecie: http://biblioteka.kijowski.pl/gornicki%20lukasz/dworzanin%20polski.pdf.
Anna Grochowska, Literacki przewodnik po Nowej Hucie, Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, Kraków 2019.
Marta Grzywacz Obrońca skarbów. Karol Estreicher – w poszukiwaniu zagrabionych dzieł sztuki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
Krzysztof Jakubowski, Kraków pod ciemną gwiazdą, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2016.
Krzysztof Jakubowski, Spacerownik po dzielnicy VIII Dębniki: od Ludwinowa po Sidzinę, Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, Kraków 2020.
Anna Kamińska, Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015. 
Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III, dostępny w internecie: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kitowicz-opis-obyczajow-i-zwyczajow-za-panowania-augusta-iii.html.
Franciszek Dionizy Kniaźnin, Dzieła, t. III, Lipsk 1837, dostępne w internecie: http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/plain-content?id=1755.
Katarzyna Kobylarczyk, Był sobie czas, Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2015.
Katarzyna Kobylarczyk, Kobiety Nowej Huty. Cegły, perły i petardy, Mando, Kraków 2020.
Katarzyna Kobylarczyk, Wejdź na szlak!, Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2013.
Katarzyna Kobylarczyk, Wielki wybuch 1914–1918, Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2014.
Katarzyna Kobylarczyk, Wszystko płynie, Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2016.
Bronisław Koskowski, Nauka o przyrządzaniu leków i ich postaciach, nakładem Mr. Farm. Franciszka Heroda, Warszawa 1925.
Bożena Kostuch, Kolor i blask. Ceramika architektoniczna oraz mozaiki w Krakowie i Małopolsce po 1945 roku, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2015.
Andrzej Kozioł, Zwierzyniec i Bielany. Przewodnik, Vis-à-Vis Etiuda, Kraków 2012.
Zygmunt Kruczek, Obiekty, miejsca i wydarzenia związane z prawem jako atrakcje turystyczne [w:] Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Janusza Sondla, pod red. Piotra Cybuli, Wydawnictwo UJ, Kraków 2018.
Kazimierz Kunicki, Tomasz Ławecki, Sekrety Krakowa, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2017.
Maria Lempart, Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty: Kościelniki, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2006.
Maria Lempart, Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty: Wadów, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2010.
Maria Lempart, Jacek Górski, Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty: Ruszcza i Branice, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2009.
Piotr Libicki, Dwory i pałace wiejskie w Małopolsce i na Podkarpaciu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012.
Cezary Łazarewicz, Elegancki morderca, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2015.
Robert Makłowicz, Stanisław Mancewicz, Zjeść Kraków: Przewodnik subiektywny, Znak, Kraków 2001.
Bartosz Michalak, Wajda. Kronika wypadków filmowych, Wydawnictwo MG, Warszawa 2016.
Julian Ursyn Niemcewicz, Juliana Ursyna Niemcewicza podróże historyczne po ziemiach polskich między rokiem 1811 a 1828 odbyte, Paryż, Petersburg 1858; dostępne w internecie: https://polona.pl/item/juliana-ursyna-niemcewicza-podroze-historyczne-po-ziemiach-polskich-miedzy-rokiem-1811-a,MTAxNjg4NzI.
Sylwia Nowak-Bajcar, Helena. Kobieta, której nie ma i która jest. Krakowska biografia Ivo Andricia, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.
Adolf Nowaczyński, Tylko dla kobiet, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2013.
Andrzej Nowakowski, Ołtarz Mariacki Wita Stwosza, Wydawnictwo Agora, Universitas, Kraków 2011.
Wojciech Nowicki, Od kuchni, Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2017.

Franciszek Palowski, Spielberg w poszukiwaniu Arki, PAROL Oficyna Wydawnicza, Kraków 1993.
Mateusz Porębski, Zapomniane miejsca małopolskie. Kraków i okolice, Wydawnictwo CM, Warszawa 2017.
Maria Anna Potocka, Fabryka Schindlera oraz historia przed i po, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Kraków 2021.
Katarzyna Rosenberg, Jakub Nowakowski, Przewodnik po Krakowie Oskara Schindlera, Żydowskie Muzeum Galicja, Kraków 2010.
Michał Rożek, Sekrety Krakowa, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004.
Michał Rożek, Urbs celeberrima. Przewodnik po zabytkach Krakowa, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.
Krystyna Rożnowska, Można oszaleć. Osobliwy świat szpitala psychiatrycznego, Wydawnictwo WAM, Kraków 2017.
Przemysław Semczuk, M jak morderca. Karol Kot – wampir z Krakowa, Świat Książki, Warszawa 2019.
Marek Sołtysik, Klan Kossaków, Wydawnictwo Arkady, Kraków 2018.
Jadwiga Stępieniowa, Krajobraz z tęczą. Sylwetki artystów od Wita Stwosza do Dunikowskiego, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1976.
Anna Strzelecka, Niektóre okoliczności krakowskiego rozruchu mieszczańskiego w r. 1461 [w:] Mediaevalia. W 50 rocznicę pracy naukowej Jana Dąbrowskiego, pod red. Józefa Garbacika, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960.
Monika Śliwińska, Wyspiański. Dopóki starczy życia, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2017.
Zbigniew Święch, Czakram wawelski: największa tajemnica wzgórza, Wydawnictwo im. Warneńczyka, Kraków 2010.

Stanisław Tarnowski, Księżna Marcellina Czartoryska, Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków 1895.
Maria Wąchała-Skindzier, Raptularz, czyli spraw przednowohuckich opisanie. Katalog wystawy, Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida, Kraków 2021.

Krzysztof Wojtyczka, Szlak Twierdzy Kraków: kieszonkowy przewodnik po szlaku łączącym forty dawnej Twierdzy Kraków – dla turystów pieszych i rowerowych, Barbara, Kraków 2002.
Ewa Zamorska-Przyłuska Przewodnik literacki po Krakowie i województwie małopolskim, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
Barbara Zbroja, Architektura międzywojennego Krakowa 1918–1939. Budynki, ludzie, historie, Wysoki Zamek, Kraków 2013.
Franciszek Ziejka, Narodowa relikwia [w:] Rzeczy minionych pamięć: studia dedykowane profesorowi Tadeuszowi Ulewiczowi w 90. rocznicę urodzin, pod red. Andrzeja Borowskiego i Jakuba Niedźwiedzia, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007.
Julian Zinkow, Krakowskie podania, legendy i zwyczaje, Wydawnictwo Verso, Kraków 2005.

Julian Zinkow, Podkrakowskie wycieczki, Wawel-Tourist, Kraków 1977.

Prace zbiorowe

Ekobiografia Krakowa, praca zbiorowa pod red. Adama Izdebskiego i Rafała Szmytki, Znak Horyzont, Kraków 2018.
Garbary. Przewodnik, praca zbiorowa pod red. Leszka Zaraski, Vis-à-Vis Etiuda, Kraków 2015.
Kleparz. Przewodnik, praca zbiorowa pod red. Leszka Zaraski, Vis-à-Vis Etiuda, Kraków 2016.
Kraków – czas okupacji 1939–1945, praca zbiorowa, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2012.
Małopolska. Znaki w przestrzeni, praca zbiorowa pod red. Katarzyny Bik, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2010.
Podgórze: Przewodnik po Podgórzu, prawobrzeżnej części Krakowa, praca zbiorowa pod red. J. Salwińskiego, Vis-à-vis Etiuda, Kraków 2008.
Picasso w Polsce, praca zbiorowa pod red. Mieczysława Bibrowskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979.
Przewodnik zdrojowo-turystyczny, pod red. Henryka Piotrowskiego (reprint wydania z 1934 r.), Wydawnictwo PressForum, Polanica-Zdrój 2014.
Spacerownik krakowski, praca zbiorowa pod red. Jerzego Lewińskiego i Konrada Myślika, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2010.
Spacerownik krakowski 2, praca zbiorowa pod red. Jerzego Lewińskiego, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2013.
Zagadkowy Kraków, praca zbiorowa pod red. Piotra Hapanowicza, Michała Niezabitowskiego, Wacława Passowicza, Muzeum Krakowa, Kraków 2020.

Artykuły i opracowania

Anna Agaciak, Czy prochy wampirów spoczną w krypcie kościoła Mariackiego?, „Gazeta Krakowska” [online], 19 marca 2010 [dostęp: 2 marca 2021]. Dostępny w internecie: https://gazetakrakowska.pl/czy-prochy-wampirow-spoczna-w-krypcie-kosciola-mariackiego/ar/234096.

Jerzy Armata, Krakowskie przypadki Romana Polańskiego „Gazeta Wyborcza Kraków” [online], 6 września 2002 [dostęp 17 marca 2021]. Dostępny w internecie: https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,35796,1006058.html.

Jerzy Armata, Kraków Andrzeja Wajdy. Miejsca związane z reżyserem [PRZEWODNIK] „Gazeta Wyborcza Kraków” [online], 3 marca 2016 [dostęp: 15 marca 2021]. Dostępny w internecie: https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,19709553,krakow-andrzeja-wajdy-miejsca-zwiazane-z-rezyserem-przewodnik.html.

Emil Bajorek, Kopiec Kraka II w Krakuszowicach, Pokrakus [online], 17 kwietnia 2017 [dostęp 12 maja 2021]. Dostępny w internecie: https://pokrakus.wordpress.com/2017/04/17/kopiec-kraka-ii-w-krakuszowicach.

Marcin Banasik, Krakowska Pijalnia Zdrojowa – otwarcie coraz bliżej. Jesienią będzie można spróbować wody „Mateczny Zdrój” i „Anton”, „Gazeta Krakowska” [online], 18 lutego 2021 [dostęp 7 czerwca 2021]. Dostępny w internecie: https://gazetakrakowska.pl/krakowska-pijalnia-zdrojowa-otwarcie-coraz-blizej-jesienia-bedzie-mozna-sprobowac-wody-mateczny-zdroj-i-anton-zdjecia-190221/ar/c1-15447577.

Marcin Banasik, Rekrutacja była drogą przez mękę, ale udało się. Kraków ma dwóch nowych hejnalistów, „Gazeta Krakowska” [online], 29 kwietnia 2021 [dostęp 28 września 2021]. Dostępny w internecie: https://gazetakrakowska.pl/rekrutacja-byla-droga-przez-meke-ale-udalo-sie-krakow-ma-dwoch-nowych-hejnalistow/ar/c1-15586584.

Katarzyna Barańska, Rewolucyjne wrzenie pod Wawelem, Małopolska TO GO [online; dostęp: 17 marca 2021]. Dostępny w internecie: https://malopolskatogo.pl/rewolucyjne-wrzenie-pod-wawelem.

Grzegorz Bielański, Geoturystyczna tajemnica Jury, Jura Krakowsko-Częstochowska | Slaskie.Travel [online], 23 maja 2017 [dostęp: 22 grudnia 2021]. Dostępny w internecie: https://jura.slaskie.travel/article/342803/geoturystyczna-tajemnica-jury.

Katarzyna Bik, Jarosław Sidorowicz, Muzeum bezradności. Estreicherówka w opiece TPSP, „Gazeta Wyborcza Kraków” [online], 13 czerwca 2003 [dostęp: 12 września 2021]. Dostępny w internecie: https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,42699,1529164.html.

Kamil Bochacz, Stanisław Samostrzelnik, polskiemuzy.pl [online], 25 maja 2008 [dostęp: 20.11.2022] https://polskiemuzy.pl/stanislaw-samostrzelnik.

Ada Borkowska, Robert De Niro: Spotkanie z Lechem Wałęsą, Interia Film [online], 30 sierpnia 2018 [dostęp: 15 grudnia 2021]. Dostępny w internecie: https://film.interia.pl/wiadomosci/news-robert-de-niro-spotkanie-z-lechem-walesa,nId,2624794.

Jacek Borowski, Pablo hits Poland: the story behind Picasso’s Polish visit, The First News [online], 26 sierpnia 2018 [dostęp: 10 września 2021]. Dostępny w internecie: https://www.thefirstnews.com/article/pablo-hits-poland-the-story-behind-picassos-polish-visit-1896.

Tomasz Boruta, Sprawa Barbary Ubryk – największa afera w dziejach polskiego Kościoła, Kurier Historyczny [online], 24 lipca 2018 [dostęp: 19 czerwca 2021]. Dostępny w internecie: https://kurierhistoryczny.pl/artykul/sprawa-barbary-ubryk-najwieksza-afera-w-dziejach-polskiego-kosciola,444.

Józef Bremer, Michał Dziewicki – edytor, logik, lektor, tłumacz, powieściopisarz [w:] „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 2016, nr 3.

Krystyna Czerni, Tłocznia mistyczna z Monte San Savino [w:] „Miesięcznik Znak” 2009, nr 9 (652).

Czy Światowid ze Zbrucza jest o tysiąc lat młodszy?, Polskie Radio [online], 5 marca 2014 [dostęp: 14 stycznia 2022]. Dostępny w internecie: https://www.polskieradio.pl/7/179/Artykul/1067499,Czy-Swiatowid-ze-Zbrucza-jest-o-tysiac-lat-mlodszy.

Piotr Drabik, Trudna historia Grębałowa: sto lat temu wieś została zrównana z ziemią, „Dziennik Polski” [online], 27 grudnia 2014 [dostęp: 23 stycznia 2022]. Dostępny w internecie: https://dziennikpolski24.pl/trudna-historia-grebalowa-sto-lat-temu-wies-zostala-zrownana-z-ziemia/ar/3696312.

Mateusz Drożdż, Grudzień 1914 roku. Czas gdy u bram Krakowa stali Rosjanie, „Gazeta Krakowska” [online], 4 grudnia 2014 [17 listopada 2021]. Dostępny w internecie: https://gazetakrakowska.pl/grudzien-1914-roku-czas-gdy-u-bram-krakowa-stali-rosjanie/ar/3672596.

Wojtek Duch, Z wizytą u konserwatorów królewskiej tapiserii. Pokaz arrasu „Rozproszenie ludzkości” na Wawelu, Historia.org.pl [online], 19 kwietnia 2012 [dostęp: 18 sierpnia 2021]. Dostępny w internecie: https://historia.org.pl/2012/04/19/z-wizyta-u-konserwatorow-krolewskiej-tapiserii-pokaz-arrasu-rozproszenie-ludzkosci-na-wawelu.

Agata Dutkowska, Śladami Allena Ginsberga po Krakowie Performance przewodnicko-poetycki, praca licencjacka pod kierunkiem prof. Artura Tajbera, Akademia Sztuk Pięknych, Katedra Intermediów, Pracownia Sztuki Performance, Kraków 2010.

Ludwik Frey, Łobzów – królewski ogród pod Krakowem, Pasaż Wiedzy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie [online], 29 grudnia 2008 [dostęp: 7 stycznia 2021]. Dostępny w internecie: https://www.wilanow-palac.pl/lobzow_krolewski_ogrod_pod_krakowem.html.

Monika Gała-Walczowska, Poetyka betonu – architektura Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców w Krakowie, „Pretekst” 2018, nr 8.

Marcin Gonera, Zakonnicy myślący o śmierci, Onet Podróże [online], 7 kwietnia 2021 [dostęp: 15 czerwca 2021]. Dostępny w internecie: https://podroze.onet.pl/gdzie-na-weekend/zycie-mnichow-w-klasztorze-kamedulow-na-bielanach-srebrna-gora-krakow/v3hepf4.

Aleksander Gurgul, Nowe życie stadionu Korony. To najpiękniej położony obiekt sportowy w Krakowie, „Gazeta Wyborcza Kraków” [online], 2 października 2020 [dostęp: 20 grudnia 2021]. Dostępny w internecie: https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,26360521,nowe-zycie-pieknego-stadionu.html.

Aleksander Gurgul, Dzień mokradeł. Kamieniołom, w którym Spielberg kręcił „Listę Schindlera”, ma szansę stać się użytkiem ekologicznym, „Gazeta Wyborcza Kraków” [online], 2 lutego 2021 [dostęp: 20 grudnia 2021]. Dostępny w internecie: https://wyborcza.pl/7,177851,26722203,dzien-mokradel-kamieniolom-w-centrum-milionowego-miasta-ma.html.

Historyczne przejścia gdańskich schodów, przelom.pl [online], 11 sierpnia 2010 [dostęp: 14 stycznia 2022]. Dostępny w internecie: https://przelom.pl/14834-historyczne-przejscia-gdanskich-schodow.html.

Emil Hoff, Kossakówka w Krakowie odsłania tajemnice. Archeolodzy dokonali niezwykłych odkryć w willi Kossaków!, stronapodrozy.pl [online], 11 lutego 2022 [dostęp: 19 września 2022]. Dostępny w internecie: https://stronapodrozy.pl/kossakowka-w-krakowie-odslania-tajemnice-archeolodzy-dokonali-niezwyklych-odkryc-w-willi-kossakow/ar/c7-16043607.

Renata Hołda, Czytanie Twierdzy Kraków, „Journal of Urban Ethnology” 2014, nr 12.

Magda Huzarska-Szumiec, Historia wielkiej Heleny Rubinstein, „Gazeta Krakowska” [online], 29 kwietnia 2011 [dostęp: 5 września 2021]. Dostępny w internecie: https://gazetakrakowska.pl/historia-wielkiej-heleny-rubinstein/ar/397471.

Ryszard Hycner, Geodezja to jest miernicka nauka, „Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH” [online], nr 81-82 sierpień-wrzesień 2000 [dostęp: 22.11.2022]. Dostępny w internecie: http://www.biuletyn.agh.edu.pl/archiwum_bip/_2000/_81_82/08_81_82.html.

Marzena Jagiełło, Bogusław Wowrzeczka, Dawny kamieniołom Libana w Krakowie w kontekście planowanej rewaloryzacji, „Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych” 2017, nr 4.

Krzysztof Jakubowski, Miasto ufortyfikowane. Jak powstawała Twierdza Kraków, „Gazeta Wyborcza Kraków” [online], 14 września 2017 [dostęp 22 listopada 2021]. Dostępny w internecie: https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,22371250,miasto-ufortyfikowane-jak-powstawala-twierdza-krakow.html.

Krzysztof Jakubowski, Trąd, dżuma, ospa i inne zarazy, „Miesięcznik Społeczno-Kulturalny Kraków”, 2020, nr 5

Katarzyna Janiszewska, Hotel Cracovia w PRL-u. Świat luksusu i cinkciarzy, „Gazeta Krakowska” [online], 1 kwietnia 2011 [dostęp: 15 marca 2021]. Dostępny w internecie: https://gazetakrakowska.pl/hotel-cracovia-w-prlu-swiat-luksusu-i-cinkciarzy/ar/387056.

Zofia Jurczak, Arrasy wawelskie – wszystko, co chcieliście o nich wiedzieć, ale baliście się zapytać, Podróże po kulturze [online], 15.08.2021 [dostęp: 18.08.2021]. Dostępny w internecie: https://www.podrozepokulturze.pl/2021/08/arrasy-wawelskie-historia-ciekawostki-wartosc.

Zofia Jurczak, Dom Pod Globusem w Krakowie: księgarnia, secesja i Józef Mehoffer, Podróże po kulturze [online], 29 października 2020 [dostęp: 21.01.2022]. Dostępny w internecie: https://www.podrozepokulturze.pl/2020/10/ksiegarnia-dom-pod-globusem-secesja-mehoffer-krakow.

Zofia Jurczak, Krakowskie Dębniki. Miasteczko w sercu wielkiego miasta, Podróże po kulturze [online], 12 marca 2021 [dostęp: 7 stycznia 2022]. Dostępny w internecie: https://www.podrozepokulturze.pl/2021/03/debniki-krakowskie-atrakcje-zwiedzanie-przewodnik-spacer.

Zofia Jurczak, Krakowski Szlak Techniki – poznaj dziedzictwo przemysłowe (centrum) Krakowa, Podróże po kulturze [online], 8 stycznia 2021 [dostęp: 28 stycznia 2022]. Dostępny w internecie: https://www.podrozepokulturze.pl/2021/01/krakowski-szlak-techniki-zabytki-przemyslowe-krakow.

Zofia Jurczak, Kraków Swoszowice | Uzdrowisko, park zdrojowy i Muzeum Spraw Wojskowych, Podróże po kulturze [online], 8 listopada 2019 [dostęp: 7 czerwca 2021]. Dostępny w internecie: https://www.podrozepokulturze.pl/2019/11/krakow-swoszowice-uzdrowisko-sanatorium-muzeum-spraw-wojskowych-park-zdrojowy.

Zofia Jurczak, Kraków śladami Wisławy Szymborskiej – spacer literacki, Podróże po kulturze [online], 1 października 2020 [dostęp: 11 marca 2022]. Dostępny w internecie: https://www.podrozepokulturze.pl/2020/10/szlak-wislawy-szymborskiej-krakow-spacer-literacki.

Zofia Jurczak, Kraków Władysława Mazurkiewicza: kryminalny spacer śladem seryjnego mordercy, Podróże po kulturze [online], 18 października 2017 [dostęp: 16 listopada 2021]. Dostępny w internecie: https://www.podrozepokulturze.pl/2017/10/kryminalny-krakow-wladyslaw-mazurkiewicz.

Zofia Jurczak, Miłosz prywatnie | Jak zwiedziłam mieszkanie Czesława Miłosza w Krakowie, Podróże po kulturze [online], 11 marca 2018 [dostęp: 28 listopada 2022]. Dostępny w internecie: https://www.podrozepokulturze.pl/2018/03/mieszkanie-czeslaw-milosz-w-krakowie.

Zofia Jurczak, Pensjonat Ekosamotnia w Krakowie – cudne miejsce, by odetchnąć od miasta… w mieście!, Podróże po kulturze [online], 29 czerwca 2021 [dostęp: 5 lipca 2021]. Dostępny w internecie: https://www.podrozepokulturze.pl/2021/06/pensjonat-ekosamotnia-ekologiczny-nocleg-w-krakowie.

Zofia Jurczak, Pracownia i Muzeum Witrażu w Krakowie – prawdopodobnie najlepsze żywe muzeum w Polsce!, Podróże po kulturze [online], 30 stycznia 2019 [dostęp: 22 stycznia 2022]. Dostępny w internecie: https://www.podrozepokulturze.pl/2019/01/pracownia-muzeum-witrazu-krakow.

Piotr Kaczmarczyk, Leki z dawnej apteki, „Polityka” 2012, nr 32-33 (2870).

Julia Kalęba, Kraków. Otwarcie ołtarza mariackiego po konserwacji: „Arcydzieło Wita Stwosza właśnie osiągnęło nieśmiertelność”, „Dziennik Polski” [online], 5 lutego 2021 [dostęp: 5 maja 2021]. Dostępny w internecie: https://dziennikpolski24.pl/krakow-otwarcie-oltarza-mariackiego-po-konserwacji-arcydzielo-wita-stwosza-wlasnie-osiagnelo-niesmiertelnosc/ar/c13-15428389.

Kamieniołom Mydlniki w Krakowie czeka na rozstrzygnięcie sądu, Nettg.pl [online], 14 lutego 2021 [dostęp: 22 grudnia 2021]. Dostępny w internecie: https://nettg.pl/gornictwo/174763/kamieniolom-mydlniki-w-krakowie-czeka-na-rozstrzygniecie-sadu/set/page/1.

Tomasz Kargol, Zieleniewscy, Baczewscy, Grossowie… Galicyjscy przedsiębiorcy w drugiej połowie XIX w. (do 1914 r.) – kierunki badań i postulaty badawcze, „Kwartalnik Historyczny” 2009, nr 2.

Lidia Kawecka, Zwierciadło strachu. Tajemnicze lustro Jana Twardowskiego w Węgrowie, Onet Podróże [online], 25 kwietnia 2021 [dostęp: 24 listopada 2021]. Dostępny w internecie: https://podroze.onet.pl/ciekawe/wegrow-zwierciadlo-strachu-tajemnicze-lustro-jana-twardowskiego/vrq154w.

Zdzisław B. Kohutek, Architekt Teodor Talowski – galicyjski Gaudí. Część I: Mistrzowskie preludium, Architektura Betonowa [online; dostęp: 24 sierpnia 2021]. Dostępny w internecie: https://architekturabetonowa.pl/aktualnosci/3769/architekt-teodor-talowski-galicyjski-gaudi-czesc-i-mistrzowskie-preludium.

Beata Kołodziej, 10 lat JCC Kraków – instytucji powstałej dzięki wsparciu księcia Karola, Dzieje.pl [online], 22 kwietnia 2018 [dostęp: 9 września 2021]. Dostępny w internecie: https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/10-lat-jcc-krakow-instytucji-powstalej-dzieki-wsparciu-ksiecia-karola.

Andrzej Kozioł, Legenda mariackiego hejnału, „Dziennik Polski” [online], 28 października 2014 [dostęp: 27 listopada 2021]. Dostępny w internecie: https://dziennikpolski24.pl/legenda-mariackiego-hejnalu/ar/3624814.

Jaromir Król, Scena zbrodni, „Tygodnik Przegląd” [online], 5 września 2016 [dostęp: 18 marca 2021]. Dostępny w internecie: https://www.tygodnikprzeglad.pl/scena-zbrodni.

Wacław Krupiński, Pamiątki znalezione w mieszkaniu, „Dziennik Polski” [online], 27 października 2000 [dostęp 14 marca 2021]. Dostępny w internecie: https://dziennikpolski24.pl/pamiatki-znalezione-w-mieszkaniu/ar/2298430.

Józef Krzyk, Kołtun polski. Historia plagi, „Ale Historia” 23 listopada 2015 [dostęp: 4 stycznia 2022]. Dostępny w internecie: https://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,19228334,koltun-polski-historia-plagi.html.

Książę Karol z wizytą na ekologicznej farmie, Wiadomości Wp.pl [online] 13 czerwca 2002 [dostęp: 9 września 2021]. Dostępny w internecie: https://wiadomosci.wp.pl/ksiaze-karol-z-wizyta-na-ekologicznej-farmie-6108739932897921a.

Monika Kuc, Europejska sława witraży Józefa Mehoffera, Rp.pl [online], 18 sierpnia 2019 [dostęp: 30 stycznia 2022]. Dostępny w internecie: https://www.rp.pl/rzezba/art1177341-europejska-slawa-witrazy-jozefa-mehoffera.

Magdalena Kursa, Kogo pod pręgierz?, „Gazeta Wyborcza Kraków” [online], 27 czerwca 2002 [dostęp: 2 marca 2021]. Dostępny w internecie: https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,902708.html.

Joanna Lamparska, Czakramy ziemi, czyli miejsca mocy w Polsce, Focus.pl [online], 14 listopada 2019 [dostęp: 2 grudnia 2021]. Dostępny w internecie: https://www.focus.pl/artykul/czakramy-ziemi-czyli-miejsca-mocy-w-polsce.

Tomasz Leszkowicz, Lenin w Krakowie i Poroninie. Polski epizod wodza rewolucji, Onet Wiadomości [online], 22 kwietnia 2020 [dostęp: 17 marca 2021]. Dostępny w internecie: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/lenin-w-krakowie-i-poroninie-polski-epizod-wodza-rewolucji/gt0vtnh.

Magdalena Łanuszka, Kobieta z brodą – w Europie to nic nowego, Posztukiwania [online], 13 maja 2014 [dostęp: 20 czerwca 2021]. Dostępny w internecie: http://posztukiwania.pl/blog/2014/05/13/kobieta-z-broda-w-europie-nic-nowego.

Magdalena Łanuszka, Spacer szlakiem śmierci w dawnym Krakowie, Małopolska TO GO [online; dostęp: 2 marca 2021]. Dostępny w internecie: https://malopolskatogo.pl/spacer-szlakiem-smierci-w-dawnym-krakowie.

Marek J. Łukacz, Magdalena Goras, Marek M. Łukacz, Kraków, Plac Kossaka 4. Willa Kossakówka. Dokumentacja Naukowo-Historyczna. Waloryzacja Elementów Zabytkowych, Pracownia Badań Zabytków Architektury, Kraków 2020.

Łukasz Górnicki – strażnik królewskich sekretów, Polskie Radio [online], 22 lipca 2020 [dostęp: 31 stycznia 2022]. Dostępny w internecie: https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2553160,Lukasz-Gornicki-straznik-krolewskich-sekretow.

Jerzy Madeyski, Legenda i zła anegdota, „Życie Literackie” 1982, nr 36.

Makabryczne znalezisko, „Dziennik Polski” [online], 13 grudnia 2003 [dostęp: 18 stycznia 2022]. Dostępny w internecie: https://dziennikpolski24.pl/makabryczne-znalezisko/ar/2274016.

Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz, Fortepiany Chopina, „Dziennik Polski” [online], 24 września 1999 [dostęp: 14 stycznia 2022]. Dostępny w internecie: https://dziennikpolski24.pl/fortepiany-chopina/ar/2224504.

Mamut i cztery włochate nosorożce. Niezwykłe odkrycie z kopalni wosku ziemnego, PolskieRadio24.pl [online], 23.10.2021 [dostęp: 13 stycznia 2022]. Dostępny w internecie: https://www.polskieradio24.pl/39/156/Artykul/2831041,Mamut-i-cztery-wlochate-nosorozce-Niezwykle-odkrycie-z-kopalni-wosku-ziemnego.

Stanisław Mancewicz, Przygody Johnny’ego Hallydaya w hotelu Cracovia, „Gazeta Wyborcza Kraków” [online], 25 marca 2011 [dostęp: 15 marca 2021].

Mariusz Meus, Krakowski Południk Zerowy, czyli polskie Greenwich, Academia [online], Kraków 2019 [dostęp 29 stycznia 2022]. Dostępny w internecie: https://www.academia.edu/41756526/KRAKOWSKI_PO%C5%81UDNIK_ZEROWY_czyli_POLSKIE_GREENWICH.

Mieczysław Mikulski, Z historii krakowskiego cywilnego portu lotniczego Rakowice-Czyżyny, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1972, nr 17/1.

Małgorzata Mrowiec, Kochanowski była kobietą, „Dziennik Polski” [online], 3 listopada 2010 [dostęp: 13 stycznia 2022]. Dostępny w internecie: https://dziennikpolski24.pl/kochanowski-byla-kobieta/ar/2880264.

Danuta Niśkiewicz, Wszystkie arrasy króla, Art in Poland [online], 2 maja 2021 [dostęp: 18 sierpnia 2020]. Dostępny w internecie: https://artinpoland.eu/?p=267.

Sylwia Nowak-Bajcar, Sarajewo – Zagrzeb – Kraków. O miejscach opuszczonych, odrzuconych i odnalezionych na austro-węgierskiej mapie biografii Ivo Andricia, „Porównania” 2012, nr 11.

Sylwia Nowosińska, Wadowski dwór niszczeje. Wnuczka właścicielki walczy o jego zwrot, „Dziennik Polski” [online], 30 sierpnia 2014 [dostęp: 5 kwietnia 2021]. Dostępny w internecie: https://dziennikpolski24.pl/wadowski-dwor-niszczeje-wnuczka-wlascicielki-walczy-o-jego-zwrot/ar/3556777.

Dorota Oczak-Stach, Kiedyś były ozdobą każdego domu. Później obśmiane, wyrzucane, dziś wracają do łask i trafiają do muzeów, „Gazeta Wyborcza Wrocław” [online], 22 lipca 2019 [dostęp: 15 grudnia 2021]. Dostępny w internecie: https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,25013712,kiedys-byly-ozdoba-kazdego-domu-pozniej-obsmiane-wyrzucane.html.

Dariusz Opaliński, Dyszlem i pod parą, czyli o galicyjskim kolejowo-pocztowym rozkładzie jazdy z 1867 r., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2014, nr 4.

Bolesław Orłowski, Pierwsi polscy zdobywcy przestworzy, Dzieje.pl [online], 15 maja 2014 [dostęp: 15 września 2021]. Dostępny w internecie: https://dzieje.pl/artykulyhistoryczne/pierwsi-polscy-zdobywcy-przestworzy.

Piotr Ostrowski, Muzeum Witrażu w Krakowie, Barwy Szkła [online], 1 lutego 2011 [dostęp: 10 stycznia 2022]. Dostępny w internecie: https://barwyszkla.pl/muzeum-witrazu-w-krakowie.

Zofia Ozaist-Zgodzińska, Wymalowani sztuką tkacką. Arrasy wawelskie – ich piękno, znaczenie i sensacyjne losy, Niezła Sztuka [online], 28 marca 2021 [dostęp 18 sierpnia 2021]. Dostępny w internecie: https://niezlasztuka.net/o-sztuce/wymalowani-sztuka-tkacka-arrasy-wawelskie-ich-piekno-i-znaczenie.

Andrzej Paulo, Papieski Zakrzówek, „Dziennik Polski” [online], 19 maja 2001 [dostęp: 23 grudnia 2021]. Dostępny w internecie: https://dziennikpolski24.pl/papieski-zakrzowek/ar/c3-2385318.

Zuzanna Pęksa, Zofia Stryjeńska w szpitalu psychiatrycznym. Dlaczego mąż chciał zrobić z niej wariatkę?, Wielka Historia [online], 5 sierpnia 2019 [dostęp: 16 stycznia 2022]. Dostępny w internecie: https://wielkahistoria.pl/zofia-stryjenska-w-szpitalu-psychiatrycznym-dlaczego-maz-chcial-zrobic-z-niej-wariatke.

Paweł Pięciak, W świecie fikcji, opery, wspaniałego kłamstwa i betonu, „Budownictwo, Technologie, Architektura” 2012, nr 1(57).

Paweł Piotrowicz, Zło przekute w dobro. Mija 25 lat od premiery „Listy Schindlera” Stevena Spielberga, Onet Film [online], 30 listopada 2018 [dostęp: 8 stycznia 2022]. Dostępny w internecie: https://kultura.onet.pl/film/wywiady-i-artykuly/zlo-przekute-w-dobro-mija-25-lat-od-premiery-listy-schindlera-stevena-spielberga/h8pzs2v.

Paulina Piotrowska, Tajemnice krakowskiego LAJKONIKA, Gazeta Krakowska + [online] 21 czerwca 2017 [dostęp: 27 listopada 2021]. Dostępny w internecie: https://plus.gazetakrakowska.pl/tajemnice-krakowskiego-lajkonika/ar/12195561.

Angelika Pitoń, Burza w Krakowie po renowacji polichromii Wyspiańskiego w kościele franciszkanów. „Biuro konserwatora uprościło sprawę” „Gazeta Wyborcza Kraków” [online], 29 listopada 2021 [dostęp: 11 stycznia 2022]. Dostępny w internecie: https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,27855351,burza-po-renowacji-polichromii-wyspianskiego-w-kosciele-franciszkanow.html.

Maciej Poradziński, Krakowska toponimia cz.1 – Kraje i regiony, Ciekawi Krakowa [online] 27 października 2019 [dostęp: 21 stycznia 2021]. Dostępny w internecie: https://ciekawikrakowa.pl/krakowska-toponimia-cz-1-kraje-i-regiony.

Roman Praszyński, Roma Ligocka: pisarka, która przeżyła getto. Dzisiaj stara się być szczęśliwa, „Viva!” [online], 13 listopada 2021 [dostęp: 8 stycznia 2022]. Dostępny w internecie: https://viva.pl/ludzie/wywiady-vivy/czego-boi-sie-roma-ligocka-122846-r1.

Martin Qvarnström, Per E. Ahlberg, Grzegorz Niedźwiedzki, Tyrannosaurid-like osteophagy by a Triassic archosaur, „Scientific Reports” 2019, nr 9 (925). Dostępny w internecine: https://doi.org/10.1038/s41598-018-37540-4 [dostęp 15 listopada 2021].

Renata Radłowska, Las starych krzyży w Górce Kościelnickiej, „Gazeta Wyborcza Kraków” [online], 15 listopada 2007 [dostęp: 13 kwietnia 2021]. Dostępny w internecie: https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,4677568.html.

Jan Rogóż, Krowoderskie zuchy, „Dziennik Polski” [online], 20 grudnia 2008 [dostęp: 2 marca 2021]. Dostępny w internecie: https://dziennikpolski24.pl/krowoderskie-zuchy/ar/2529918.

Michał Rożek, Goethego droga do Krakowa, „Dziennik Polski” [online], 2 grudnia 2006 [dostęp: 8 września 2021]. Dostępny w internecie: https://dziennikpolski24.pl/goethego-droga-do-krakowa/ar/1721710.

Michał Rożek, Krakowskie trzęsienia ziemi, „Dziennik Polski” [online], 28 maja 2011 [dostęp: 17 czerwca 2021]. Dostępny w internecie: https://dziennikpolski24.pl/krakowskie-trzesienia-ziemi/ar/3006422.

Michał Rożek, Magiczne kości, „Dziennik Polski” [online], 27 listopada 1999 [dostęp: 13 listopada 2021]. Dostępny w internecie: https://dziennikpolski24.pl/magiczne-kosci/ar/2283680.

Michał Rożek, Puzyna kontra Wyspiański, „Dzienni Polski” [online], 1 października 2005 [dostęp: 12 stycznia 2022]. Dostępny w internecie: https://dziennikpolski24.pl/puzyna-kontra-wyspianski/ar/1631428.

Jarosław Sidorowicz, Małgorzata Skowrońska, Kameduła do sądu iść musi, „Gazeta Wyborcza Kraków” [online], 26 lipca 2011 [dostęp: 15 czerwca 2021]. Dostępny w internecie: https://wyborcza.pl/7,75398,10006429,kamedula-do-sadu-isc-musi.html.

Małgorzata Skowrońska, „Lista Schindlera– znów w kinach. Spielberg: Za dnia – Holocaust, wieczorami – dinozaury. To nie było łatwe, „Gazeta Wyborcza” [online], 26 stycznia 2019 [dostęp: 8 stycznia 2022]. Dostępny w internecie: https://wyborcza.pl/7,101707,24400877,lista-schindlera-znow-w-kinach-spielberg-za-dnia-holocaust.html.

Dorota Smoleń, Nasz sąsiad Stanisław Lem, Od rana do wieczora [online], 12 września 2016 [dostęp: 5 lipca 2021]. Dostępny w internecie: http://od-rana-do-wieczora.pl/2016/09/12/nasz-sasiad-stanislaw-lem.

Sprawcy zbrodni sprzed lat zatrzymani, Policja.pl [online], 22 września 2006 [dostęp: 18 stycznia 2022]. Dostępny w internecie: https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/3518,Sprawcy-zbrodni-sprzed-lat-zatrzymani.html.

Paweł Stachnik, Kamieniołom zamienił w park, a Podgórze w nowoczesne miasto, „Dziennik Polski” [online], 22 lutego 2014 [dostęp: 21 grudnia 2021]. Dostępny w internecie: https://dziennikpolski24.pl/kamieniolom-zamienil-w-park-a-podgorze-w-nowoczesne-miasto/ar/3341469.

Paweł Stachnik, Krakowska służba Wittgensteina, „Dziennik Polski” [online], 28 października 2014 [dostęp: 9 września 2021]. Dostępny w internecie: https://dziennikpolski24.pl/krakowska-sluzba-wittgensteina/ar/3624722.

Łukasz Starowieyski, Człowiek nie z marmuru, Dzieje.pl [online], 29 czerwca 2020 [dostęp: 14 marca 2021]. Dostępny w internecie: https://dzieje.pl/rozmaitosci-historyczne/czlowiek-nie-z-marmuru.

Zbigniew Sulima, Geograficzna ciekawostka, „Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH” [online], nr 81-82 sierpień-wrzesień 2000 [dostęp: 22.11.2022]. Dostępny w internecie: http://www.biuletyn.agh.edu.pl/archiwum_bip/_2000/_81_82/pomiar/pomiar.html.

Adrianna Szczerba, Z dziejów polskiej archeologii. Fałszywe zabytki runicznego pisma słowiańskiego, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 2015, nr 24 (46).

Hanna Szczypiór, Największy pomnik Lenina w Polsce był w Nowej Hucie. Przetrwał 16 lat, Onet Podróże [online], 28 kwietnia 2020 [dostęp: 17 marca 2021]. Dostępny w internecie: https://podroze.onet.pl/ciekawe/historia-pomnika-lenina-w-nowej-hucie/61bty61.

Paula Szewczyk, Jeśli jakikolwiek mężczyzna będzie traktował cię tak, jak Oskar Schindler traktował żonę Emilie, nigdy mu na to nie pozwól, „Wysokie Obcasy” [online], 7 marca 2020 [dostęp: 8 stycznia 2022]. Dostępny w internecie: https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,53662,25749693,emilie-schindler-zyla-w-cieniu-meza-choc-nie-wiadomo-czy-bez.html?disableRedirects=true.

Maksymilian Szpyt, Piotr Pikulski, Niezbadane losy Pałacu w Łobzowie za czasów Jana III Sobieskiego. Próba komputerowej rekonstrukcji na podstawie analizy historii pałacu od roku 1655 do połowy XIX wieku, „Wiadomości Konserwatorskie” 2016, nr 48.

Krzysztof Szymański, Nosorożec włochaty ze Staruni, Kresy.pl [online], 22 maja 2013 [dostęp: 13 stycznia 2022]. Dostępny w internecie: https://kresy.pl/publicystyka/nosorozec-wlochaty-ze-staruni.

Rimantas Šalna, Małżeństwo korespondencją zrodzone (z lit. tłumaczył Wojciech Piotrowicz), „Magazyn Wileński” [online], 14 lipca 2020 [dostęp: 8 września 2021]. Dostępny w internecie: http://www.magwil.lt/material,malzenstwo-korespondencja-zrodzone,611.html.

Piotr Tymczak, Kraków. Miasto wykupiło Kossakówkę z rąk prywatnego właściciela i planuje przebudowę placu Kossaka, „Gazeta Krakowska” [online], 28 grudnia 2019 [dostęp: 1 kwietnia 2021]. Dostępny w internecie: https://gazetakrakowska.pl/krakow-miasto-wykupilo-kossakowke-z-rak-prywatnego-wlasciciela-i-planuje-przebudowe-placu-kossaka/ar/c3-14681973.

Sławomir Węgrzyn, Lokomotywy i lokomotywownie Krakowa – cz. 5, Upadek techniki Krakowa [online], 27 maja 2016 [dostęp: 23 grudnia 2021]. Dostępny w internecie: https://upadektechnikikrakowa.blogspot.com/2016/05/lokomotywy-i-lokomotywownie-krakowa-cz-5.html.

Hanna Widacka, Plica polonica, czyli kołtun polski, Pasaż Wiedzy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie [online], 7 kwietnia 2008 [dostęp: 4 stycznia 2022]. Dostępny w internecie: https://www.wilanow-palac.pl/plica_polonica_czyli_koltun_polski.html.

Hubert Wilk, Prawdziwy człowiek z marmuru, „Polityka” 2011, nr 13.

Katarzyna Winiarczyk, Centrum dowodzenia czasem, Małopolska TO GO [online; dostęp: 15 września 2021]. Dostępny w internecie: https://malopolskatogo.pl/archiwum/artykuly/349/centrum-dowodzenia-czasem.

Małgorzata Wosion-Czoba, Powstał witraż „Polonia” według niezrealizowanego projektu Stanisława Wyspiańskiego, Dzieje.pl [online], 11 grudnia 2019 [dostęp: 10 stycznia 2022]. Dostępny w internecie: https://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/powstal-witraz-polonia-wedlug-niezrealizowanego-projektu-stanislawa-wyspianskiego.

Zagadka dwóch fortepianów Chopina, Dzieje.pl [online], 13 lipca 2016 [dostęp: 14 stycznia 2022]. Dostępny w internecie: https://dzieje.pl/aktualnosci/zagadka-dwoch-fortepianow-chopina.

Piotr Zając, SWOSZOWICE – Śladami górnictwa siarkowego, realgarblog.com [online], 11 maja 2014 [dostęp: 7 czerwca 2021]. Dostępny w internecie: https://realgarblog.com/?p=342.

Klaudia Ziobro, Krakowskim szlakiem Józefa Mehoffera – ul. Szpitalna 15, Sztuki Piękne [online], 26 grudnia 2021 [dostęp: 30 stycznia 2022]. Dostępny w internecie: https://sztukipiekne.pl/krakowskim-szlakiem-jozefa-mehoffera-ul-szpitalna-15.

Aneta Żurek-Gulka, Kraków. Za klasztornym murem zakonu sióstr Klarysek [ZDJĘCIA], „Gazeta Krakowska” [online] 26 czerwca 2019 [dostęp: 18 czerwca 2021]. Dostępny w internecie: https://gazetakrakowska.pl/krakow-za-klasztornym-murem-zakonu-siostr-klarysek-zdjecia/ar/c1-14238239.

Druki ulotne

Adam Kopyciński, Krakowski zakład witrażów i mozajki pod firmą S.G. Żeleński, Kraków 1906. Dostępny w internecie: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/871787/edition/840801/content.

Krakowski Szlak Techniki, Urząd Miasta Krakowa, Kraków 2016.

Archiwalne numery dzienników

„Czas” 1850 nr 163 (19 VII), 1869 nr 166 (24 VII), 1881 nr 193 (25 VIII), 1882 nr 251 (3 XI).

„Echo Krakowa”: 1966 nr 38 (15 II), 1966 nr 88 (15 IV), 1967 nr 165 (15/16 VII), 1982 nr 71 (22 VI), 1988 nr 82 (27 IV), 1989 nr 186 (25 IX).

„Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego” 1856 nr 158 (9 VII)

„Kurier Warszawski” 1909 nr 41 (10 II).

„Nowa Reforma”: 1896 nr 166 (22 VII), 1900 nr 136 (17 VI).

Strony internetowe

Archiwa Państwowe. Archiwum Narodowe w Krakowie: https://ank.gov.pl

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie: http://archiwum.psp.krakow.pl

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina: https://chopin.nifc.pl/pl

Cricoteka: www.cricoteka.pl/pl

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego: https://dnidziedzictwa.pl

Muzeum Etnograficzne w Krakowie: https://etnomuzeum.eu

Honorowy Południk Krakowski: https://www.facebook.com/HonorowyPoludnikKrakowski

Fort Sztuki (i) Życia: https://www.fort-sidzina.pl

Geostanowiska: http://geostanowiska.pgi.gov.pl

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie: https://gwzkrakow.pl

Wirtualne Muzeum Narodowe w Krakowie: www.imnk.pl

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN: www.isez.pan.krakow.pl

Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy – Jaskinie Polski: http://jaskiniepolski.pgi.gov.pl

Karnet. Kraków Culture. Portal Informacyjno-Kulturalny Miasta Krakowa: http://karnet.krakowculture.pl

Siostry Klaryski. Klasztor w Krakowie: www.klaryski.pl

Kopiec Kościuszki: https://kopieckosciuszki.pl

Oficjalny serwis miejski – Magiczny Kraków: https://www.krakow.pl

Muzeum Archeologiczne w Krakowie: http://ma.krakow.pl

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius: https://maius.uj.edu.pl

Małopolska TO GO: https://malopolskatogo.pl

Mateczny Zdój: www.matecznyzdroj.pl

Kraków Miasto Literatury UNESCO: http://miastoliteratury.pl

Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie: www.mim.krakow.pl

Muzeum Narodowe we Wrocławiu: https://mnwr.pl

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK: www.mocak.pl

Muzeum Krakowa: https://muzeumkrakowa.pl

Wirtualne Muzea Małopolski: www.muzea.malopolska.pl

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu: https://opactwotynieckie.pl

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie: http://palac-sztuki.krakow.pl

Stowarzyszenie PODGORZE.PL: https://podgorze.pl

Schrony w Nowej Hucie: www.schronywnowejhucie.pl

Krakowski Szlak Modernizmu: http://szlakmodernizmu.pl

Wirtualny Sztetl: https://sztetl.org.pl

Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie: https://teatrwkrakowie.pl

Zamek w Przegorzałach: www.uziyada.pl

Zamek Królewski na Wawelu: https://wawel.krakow.pl

Instytut Kultury Willa Decjusza: https://willadecjusza.pl

Wirtualne Muzeum Gazownictwa: https://wmgaz.pl

Zbiory cyfrowe Muzeum Narodowego w Krakowie: https://zbiory.mnk.pl

Krakowski Zakład Witrażów S.G. Żeleński: http://zelenski.pl

Audycje radiowe

Sarnie uroczysko w „Pod Lupą” w Radiu Kraków [online], 7 maja 2018 [dostęp: 12 września 2021]. Dostępne w internecie: https://www.radiokrakow.pl/audycje/sarnie-uroczysko-w-pod-lupa.

Materiały wideo

Działo się w Krakowie – 27 marca, Muzeum Krakowa w serwisie YouTube [online], 28 marca 2017 [dostęp: 14 stycznia 2022]. Dostępne w internecie: https://www.youtube.com/watch?v=YOhAVmpweVw.

error: